ប្រវត្តិ

ប្រវត្តិសង្ខេប របស់ កងរាជអាវុធហត្ថ

កងរាជអាវុធហត្ថ ជាភាសាបារាំងគឺ Gendarme ឬ Gendarmerie (The word gendarme comes fr...

នាយឧត្តមសេនីយ៍ សៅ សុខា អញ្ចើញធ្វើបឋកថាជូនវគ្គបំប៉ននាយទាហានថ្នាក់ ឧត្តម...

ភ្នំពេញ : នាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ ទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ នៅបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត...