នាយឧត្តមសេនីយ៍ សៅ សុខា អញ្ជើញជាអធិប្បតីក្នុងកម្មវិធី ប្រគួតបាល់ទាត់វយ័ចាស់ ខួបឆ្នាំទី៧ របស់ក្រុមបាលទាត់វ័យចាស់អាស៊ាន ដែលមានឯកឧត្ដម សៀង ប៊ូរ៉ាត ជាប្រធានក្រុម

51