សេចក្តីសម្រេច

ឧត្តមសេនីយ៍ឯក អន សុខុន ជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីប្រកាសផ្លាស់ប្តូរមុខងារ និង...

ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃពុធ ១១រោច ខែចេត្រ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស.២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១១...

ឧត្តមសេនីយ៍ឯក វង្ស ពិសេន ជាអធិបតីក្នុងពិធីបំពាក់ឋានន្តរសក្តិជូននាយទាហា...

ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ១០រោច ខែចេត្រ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស.២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទ...

ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី សាន្ត ប៊ុនថាន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី ប្រកាសមុខងារ និង...

ក្រចេះ៖ រសៀលថ្ងៃច័ន្ទ ៩រោច ខែចេត្រ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស.២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៩ ...

លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក ជា សារិន ជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីប្រកាសផ្លាស់ប្តូរមុខងារ ...

ភ្នំពេញ៖ រសៀលថ្ងៃច័ន្ទ ៩រោច ខែចេត្រ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស.២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៩ ខ...

ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ពុទ្ធ សារ៉ាន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី ប្រកាសមុខងារ និងប...

ឧត្តរមានជ័យ៖ រសៀលថ្ងៃច័ន្ទ ៩រោច ខែចេត្រ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស.២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី...

ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ខេង ទីតូ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី ប្រកាសមុខងារ និងបំពាក...

កែប៖ ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ ៩រោច ខែចេត្រ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស.២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៩ ខែមេ...

ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ម៉ន សាម៉ុន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី ប្រកាសផ្លាស់ប្តូរមុខង...

ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ ៩រោច ខែចេត្រ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស.២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ង...

ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី សាក់ សារ៉ាង អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី ប្រកាសមុខងារ និងបំ...

កំពង់ឆ្នាំង៖ ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ ៩រោច ខែចេត្រ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស.២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទ...

ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ប៉ោ វណ្ណនិត ជាអធិបតីក្នុងពិធី ប្រកាសមុខងារ និងបំពាក់ឋា...

សៀមរាប៖ នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ ០៩រោច ខែចេត្រ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស.២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០...